Posts tagged: projekt

att fälla en kraftledningsstolpe

Jag har de senaste åren fotografiskt följt kraftstolparna vid och kraftledningarna över Ryssbysjön, i olika väder och årstider (kanske kommer en liten bildberättelse så småningom). Förra måndagen (13 mars) var det så dags för elledningen att försvinna för gott, och stolparna fälldes av Ljungby trädvård. Jag var där och följde förloppet.

Read more