om andreas

Jag heter Andreas Bergström; vem jag är, är lite svårare att beskriva, jag känner mig under konstruktion, liksom min hemsida har varit, först i fantasin, sedan i datorn. Jag har behövt en ny grund, den gamla var inte så stabil. Men med bra hörnstenar ser jag sakta en stomme resa sig. Och hemsidan har nu blivit så pass färdig att det är dags för mig att börja dela med mig av mina bilder och texter.

Jag skriver, fotograferar, försöker förstå världen. Och mig själv. För mig är det jag gör till hälften mening, till hälften terapi, inte självbiografi, inte ansatser till realpoetiska beskrivningar av verkligheten; bara ett sätt att försöka se en mening i världen, att använda det som känns till det som skulle kunna finnas.

Men det är egentligen inte jag som är intressant, det är dina upplevelser av det jag delar med mig av, dina tankar och känslor som väcks när du tar del av mina texter och bilder; utan en spegel är det svårt att se reflektionerna.

Andreas Bergström heter jag, jag skriver om världarna som döljs i skuld och skam om världarna som sakta kommer fram när skräcken vässar sina klor och river

Jag drivs av omedvetenhetens iver att se sin reflektion i nornors damm och låta rädslan bli dess offerlamm; det tänker jag att bilderna beskriver

Försöka ana bortom bild och ord försöka ena himlar med vår jord; en önskan att förenas med gudinnan

och se att kärleken finns under mig det hav i vilket rädslan speglar sig när blicken fastnar i den blanka hinnan