om höst och vinter

Så tittar en blyg vinter fram bakom en vacker höst; stormar följs av lugn, hör jag någon viska.

Andreas